Головна /  Путівник /  Особові фонди /  Новицький Михайло Михайлович (1892-1964), український літературознавець

Новицький Михайло Михайлович (1892-1964), український літературознавець

Фонд
1
Дати
1913–1968
Кількість описів
1
Кількість справ
495
Історична довідка
Новицький Михайло Михайлович (1892 – 1964), літературознавець. Репресований у 1937, реабілітований у 1950-х рр.
Анотація
Рукописи М. М. Новицького. Статті: “Біографи Т. Шевченка Чалий та Кониський” ([1930]), “Гоголь Микола Васильович” (1939), “До запитання про історію Київського державного музею Т. Г. Шевченка”, “До тексту “Енеїди”, “Живописець Ширяєв”, „Новые материалы о Т. Г. Шевченко”, “Об искажении имен, фамилий, географических названий”, “О Шевченковской конференции”, “Портрет Николая Александровича Лунина”, „Тарас Григорьевич Шевченко. К его биографии. 1847 г.”, “Украинская народная поэзия” та ін. (б/д); консультаційні матеріали до фільму „Тарас Шевченко”: список дійових осіб, рекомендації щодо костюмів та ін. (1950); рецензії на праці І. І. Пільгука “Т. Г. Шевченко – основоположник нової української літератури” (1954), Л. Ф. Хінкулова „Тарас Григорьевич Шевченко. 1814 – 1861” та „Тарас Шевченко. Указетель” (1957, 1960), П. О. Білецького “Т. Г. Шевченко в Києві” (1961), Є. П. Кирилюка “Творчість Шевченка-художника періоду “Три літа” та ін. (б/д); довідник „Могила Т. Г. Шевченка”, „Збірник праць з шевченкознавства”, „Бібліографічний покажчик „Тарас Григорович Шевченко” (1960); коментарі до творів Т. Г. Шевченка, іменний покажчик до його листування (б/д); нотатки та виписки до біографії Т. Г. Шевченка, про його творчість, листування поета з В. М. Білозерським, Г. Ф. Квіткою-Основ‘яненком, Р. Д. Тризною (з архіву М. К. Чалого), список неопублікованих листів поета, покажчик до листування, виписки про життя і творчість його сучасників О. І. Антипова, О. С. Афанасьєва-Чужбинського, К. І. Брюллова, Г. П. Галагана, В. І. Григоровича, Є. І. Гребінку, С. С. Гулака-Артемовського, В. В. Енгельгардта, В. А. Жуковського, М. І. Костомарова, П. О. Куліша, М. М. Орлова, П. О. Плетньова, І. М. Сошенка, В. В. та Г. С. Тарновських, М. С. Щепкіна та ін., останній день життя, хворобу та смерть поета (з архівних матеріалів 1850 – 1860-х рр.), спогади про Т. Г. Шевченка його сучасників Н. О. Білозерської, М. І. Костомарова, Ф. М. Лазаревського, П. Г. Лебединцева, В. М. Репніної та ін. цитати з творів Т. Г. Шевченка та пояснення до них (1913 – 1950-і, б/д), з тем “Історія Європи” (повстання у Польщі, 1848 рік у Франції та ін.), “Історія мистецтва та культури Росії” (листування та спогади про О. С. Пушкіна, листи М. Г. Чернишевського, становлення та діяльність Великого театру в Москві, художників тощо), “Історія України” (про Університет св. Володимира у Києві, Мазепу, Івана Скоропадського, села Київської, Полтавської, Чернігівської губерній та ін.), “Релігія”, “Таємні товариства. Декабристи” (про діяльність декабристів, петрашевців, Кирило-Мефодіївське товариство та ін.), „Книгознавство”, „Військова справа” та ін. (1929 – 1960-і, б/д). Всього 403. Список праць М. М. Новицького, складений працівниками Державного музею Т. Г. Шевченка (б/д). Записники М. М. Новицького із записами літературознавчого характеру 2 ([1950-і]). Листи М. М. Новицького: І. Я. Айзенштоку 7 (б/д), І. С. Зільберштейну 6 (б/д), А. М. Новицькій, сестрі 4 (1957, б/д), Л. Т. Плахотіну (1963), М. Т. Рильському (б/д), Ф. К. Сарані (1963), Л. І. Смілянському (1964), Р. П. Товстусі-Новицькій, дружині 2 (1959), М. Ф. Яшеку 2 (б/д) та ін. Всього 27 адр. ; видавництвам, редакції журналу „Жовтень” з видавничих питань, довідковими даними про життя і творчість Т. Г. Шевченка (1933, б/д). Листи М. М. Новицькому: І. Я. Айзенштока 23 (1924 – 1961), Б. Д. Антоненка-Давидовича 3 (1953 – 1964), Л. М. Вишеславського (1963), В. М. Ганцова 15 (1955 – 1964), С. Н. Гречишка 4 (1948 – 1956), М. П. Данчевського 37 (1961 – 1964), П. В. Жура 5 (1962 – 1963), І. С. Зільберштейна 5 (1951 – 1962), Ю. О. Івакіна (1963), В. О. Калашникової 5 (1948 – 1958), Л. С. Кауфмана (1960), О. І. Козачкової 10 (1944 – 1956), А. І. Костенка 3 (1959 – 1967), О. О. Красновської 10 (1943 – 1963), Л. Н. Лук‘янової 4 (1948), Ф. Г. Маковського 3 (1954 – 1956), М. І. Мацапури 7 (1954 – 1963), Ю. О. Меженка 17 (1952 – 1962), П. Г. Моренця 8 (1953 – 1963), Є. О. Ненадкевича 11 (1959 – 1964), А. М. Новицької, сестри 21 (1944 – 1964), А. М. Потапової 148 (1945 – 1963), Л. Н. Потьомкіної 6 (1960 –1963), Ф. К. Сарани (додається вирізка з газети „Радянська Україна” з статтею Л. С. Кауфмана „Нерозшукані скарби”) 7 (1951 – 1963), І. Г. Спаського 39 (1948 – 1963), В. М. Уварової (додається стаття кореспондентки білоруською мовою) 7 (1962 – 1964), Л. О. Хоменко 6 (1957 – 1963), Л. К. Чуковської 35 (1945 – 1953), Є. С. Шабліовського 11 (1956 – 1963) та ін. Всього 90 кор.; ВУАН, ЦНБ АН УРСР, ІМФЕ АН УРСР, видавництв, редакцій газет та журналів та ін. установ і організацій з питань видання та публікації творів, творчих питань (1924 – 1962); вітальні листи, листівки та телеграми до 70-річчя від дня народження М. М. Новицького (1962). Дарчі написи М. М. Новицькому Р. М. Товстухи-Новицької, дружини, на гербарії (1959), М. Д. Фіненка на листівці з його перекладом угорської народної пісні „Відлітають журавлі” (1956), О. Шевелюхіна на власному перекладі російською мовою вірша Т. Г. Шевченка „Реве та стогне Дніпр широкий...” (1952). Тимчасове військове посвідчення, довідки про навчання в Петроградському університеті, трудова книжка (1915 – 1954), довідки про закінчення аспірантури АН УРСР, роботу комісії ВУАН, редакційного комітету з видання творів Т. Г. Шевченка (1928 – 1932), документи про роботу М. М. Новицького на шахті (1943 – 1945), реабілітацію М. М. Новицького (скарги, заяви, листування Р. М. Товстухи-Новицької з Головним Прокурором УРСР, листівка-виклик з КДБ, характеристики та ін.) (1946 – 1964), документи (звіти, плани, заяви) про роботу М. М. Новицького в ІМФЕ АН УРСР, Державному музеї Т. Г. Шевченка, Будинку-музеї Т. Г. Шевченка у Києві (1946 – 1960), вітальні адреси до 70-річчя від дня народження М. М. Новицького, вірші йому присвячені (1962). та ін. Документи та матеріали, зібрані М. М. Новицьким для своїх робіт з тем: “Т. Г. Шевченко. Життя і творчість” (фотокопії рукописів поета, листування, статті про нього М. Ф. Бойка, В. Я. Герасименка, А. І. Костенка, Є. П. Ненадкевича, А. П. Шамрая, Є. С. Шабліовського та ін. сучасних літературознавців, афіша „Сторіччя перебування Т. Г. Шевченка у Києві” та ін.) (1930-і – 1960-і, б/д); „Музика, історія, освіта” (1938 – 1953, б/д). Статті „Записки ученого моряка”, „Лист до редакції „Літературної України”, „Про наукові праці М. М. Новицького”, „Так, факти підтвердилися” О. І. Білецького, Є. П. Кирилюка, М. Т. Рильського та ін. про творчість М. М. Новицького (1954 – 1962, б/д), вірш Л. Д. Внучкова, присвячений М. М. Новицькому (б/д). Некролог М. М. Новицького (31 березня 1964). Індивідуальна фотографія М. М. Новицького (1950-і). Фотографії місць, пов‘язаних з життям і творчістю Т. Г. Шевченка, портретів М. В. Гоголя, М. І. Костомарова, Т. Г. Шевченка та ін., фотокопія плану м. Києва ХІХ ст. 16 (1946, б/д). Документи та матеріали Р. М. Товстухи-Новицької, дружини М. М. Новицького. Рукописи Р. М. Товстухи-Новицької. Біографія М. М. Новицького, відомості про родину Новицьких, покажчик установ, з якими листувався М. М. Новицький, опис матеріалів М. М. Новицького та ін. (1964 – 1968). Листи Р. М. Товстухи-Новицької редакціям журналів, видавництвам, музею Т. Г. Шевченка щодо публікації творів М. М. Новицького, передачі його архіву та бібліотеці (1964 – 1967). Листи Р. М. Товстусі-Новицькій: В. І. Владимирського (1963), В. М. Ганцова 15 (1964 – 1965), М. П. Данчевського 2 (1964), П. Д. Денисенка 41 (1962 – 1965), П. В. Жура 9 (1964 – 1965), О. О. Красицького 11 (1964 – 1965), А. Г. Макаренка 13 (1960 – 1965), М. І. Мацапури 2 (1964, 1965), Ю. О. Меженка (1964), П. Г. Моренця 4 (1964 – 1965), А. М. Новицької, сестри чоловіка 34 (1964 – 1966), Г. П. Паламарчука 8 (1964 – 1965), М. Г. Потапової 18 (1964 – 1965), Ф. К. Сарани 2 (1965), О. М. Сухонди 16 (1964 – 1965), А. К. Чикилевського 4 (1965) та ін. Всього 31 кор.