Головна /  Путівник /  Особові фонди /  Петров Віктор Платонович (1894-1969), український етнограф, літературознавець і археолог

Петров Віктор Платонович (1894-1969), український етнограф, літературознавець і археолог

Фонд
243
Дати
1837–1967
Кількість описів
1
Кількість справ
242
Історична довідка
Петров Віктор Платонович (1894–1969), етнограф, літературознавець і археолог
Анотація
Рукописи В. П. Петрова. Наукові праці: ”Куліш у 50-і роки. Життя. Творчість. Ідеологія” (1928), ”Фольклористика эпохи империализма” (1933), ”Учение Гоббса о естественном состоянии человека” (1935), ”Обрядовый фольклор народно-календарного цикла” (1937), ”Вогневе хліборобство й хліборобський культ огня” (1939), ”Антропологія Сковороди”, ”Науково-політична діяльність А. Кримського” (1930-і), ”Русская крестьянская сказка и идеология родового общества” (1940), ”Обрядова поезія. Календарний фольклор” (1948); статті: ”Платоническая мистика и миросозерцание примитивных народов” (1918), ”Особа Сковороди” (1922), ”Куліш-хуторянин”, ”Політичні настрої Куліша 50–60-х років”, ”Селянська теорія Куліша”, ”Теорія хуторянства П. Куліша”, ”Чорна рада” Куліша” (1925–1928), ”Лісова пісня” Лесі Українки” (1929), ”Уход как основной сюжет композиции сказки” (1946); лекції (1930-і); романи: ”Аліна і Костомаров”, ”Доктор Сарафікус”, ”Спогади з громадянської війни на Україні” (1930-і) та ін. Всього 80. Записники В. П. Петрова 4 (б/д). Листи В. П. Петрова: С. Ф. Зеровій, дружині 327 (1943–1956), М. Б. Щукіну (1965). Всього 2 адр. Листи В. П. Петрову: І. П. Березовського 2 (1965), О. В. Бодянського 5 (1964–1967), О. К. Дорошкевича (1928), С. Ф. Зерової, дружини 4 (1955–1956), О. І. Калинової 8 (1930–1963), Є. П. Кирилюка 5 (1962–1967), О. П. Могилянського (1966), П. Й. Панча 2 (1966), М. Б. Щукіна 20 (1964 – б/д) та ін. Всього 84 кор.; установ та організацій (1958–1966). Документи та матеріали, зібрані В. П. Петровим: про життя і творчість П. О. Куліша: твори письменника, копії листів С. Т. Аксакову, О. М. Бодянському, О. М. Вересаю, Марко Вовчок, Д. С. Каменецькому, О. М. Куліш, дружині, П. О. Плетньову, В. В. Тарновському та ін. (1841–1966). Індивідуальні фотографії В. П. Петрова 9 (1930-і – 1950-і). Передмова С. Ф. Зерової, дружини В. П. Петрова, до ”Хрестоматії з античної літератури. Римські поети” у перекладі М. К. Зерова (1961).