Головна /  Путівник /  Особові фонди /  Астаф'єви-українські діячі мистецтва: Астаф'єва Віра Леонідівна (1867-1927), оперна співачка і вокальний педагог; Астаф'єва ВарвараЛеонідівна (1863-1952), художниця

Астаф'єви-українські діячі мистецтва: Астаф'єва Віра Леонідівна (1867-1927), оперна співачка і вокальний педагог; Астаф'єва ВарвараЛеонідівна (1863-1952), художниця

Фонд
307
Дати
1928–1965
Кількість описів
1
Кількість справ
37
Анотація
Документи та матеріали Віри Леонідівни Астаф‘євої.Фотографiї в ролях: Аїди в однойменнiй оперi Дж. Вердi, Далiли в оперi К. Сен-Санса «Самсон i Далiла», Лiзи в оперi П. I. Чайковського «Пiкова дама», зiграних у Київськiй оперi (не пiзнiше 1897). Афiша вокально-музичного вечора в м. Конотопi за участю В. Л. Астаф’євої (1889). Рукопис В. Л. Астаф’євої «Записки педагога» (1920-i). Лист В. Л. Астаф’євої сестрi Варварi (б/д). Листи В. Л. Астаф’євiй: розпорядчого комiтету товариства сприяння сибiрякам, що навчаються в Петербурзi (1887), комiтету з вiдзначення ювiлею iталiйського короля Вiктора Еммануїла – iталiйська мова (1891), шанувальникiв таланту (1892–1893). Автобiографiя В. Л. Астаф’євої (1920-i). Рецензiї на виступи В. Л. Астаф’євої в концертах та оперних виставах вмiщенi в газетах «Петербургский листок», «Свет», «Северный курьер» (1899–1902), в iталiйських газетах (1889–1890), вiрш невстановленого автора «В. Л. Астаф’євiй» (б/д). Некрологи В. Л. Астаф’євiй у газетах «Киевский пролетарий», «Пролетарська правда» (9 грудня 1927); «Памяти дорогого учителя» – повiдомлення М. Власова, С. Корсунської та iн., присвячене В. Л. Астаф’євiй (7грудня 1927). Фотографiї В. Л. Астаф’євої, iндивiдуальнi 3 (1897–1900) та з батьком (1869). Фотографiї похорону В. Л. Астаф’євої 2 (1927). Документи та матерiали Варвари Леонідівни Астаф’євої, художницi, сестри В. Л. Астаф’євої. Малюнок «Мiсток» – тонований пап., олiв. Спогади (1949). Листи В. Л. Астаф’євiй: В. О. Беклемiшева (1911), I. А. Довженка (1948) Жана Дюваля (1904), В. Канiрина (1904). Матерiали до бiографiї В. Л. Астаф’євої: бiографiчнi данi (б/д), свiдчення, пiдписане таємним радником П. Г. Манiєвським, про навчання В. Л. Астаф’євою його синiв (1916), квитанцiя про сплату членських внескiв товариства пам’ятi декабристiв (1917), посвiдчення члена професiйної спiлки художникiв Києва, пiдписане М. Праховим – головою спiлки (1919), членський квиток Спiлки художникiв України, пiдписаний В. I. Касiяном, головою Спiлки (1945). Фотографiї В. Л. Астаф’євої 2 (1850-i). Фотографiї скульптора В. О. Беклемiшева, iндивiдуальнi 4 та в групi з студентами Академiї художеств 2 (1898–1900). Записи В. О. Беклемiшева пiд час поїздки в Україну (1928). Рецензiї на твори I. М. Беклемiшевої, художницi, племiнницi В. Л. Астаф’євої – газетнi вирiзки (1956), афiшi її персональної виставки (1959). Фотографiї I. I. Шишкiна 3 (1903), одна з дарчим написом. Фотографiї I. М. Беклемiшевої 3 (1960–1965).